Universitatea Titu Maiorescu - Facultatea de Medicină Dentară

Paese: 
Romania
Città: 
Bucureşti
Data di stipula: 
02/04/2019
Data di scadenza: 
01/04/2024
Dipartimenti e strutture coinvolte: 
Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale
Tipologia di convenzione: 
Mobilità
Cooperazione
Ricerca
Ufficio competente: 
ARIT